Algemene inschrijfvoorwaarden

  • Bij onvoldoende inschrijvingen gaat de cursus niet door.
  • Tussentijds inschrijven is niet mogelijk (alleen in overleg bij de Beginnersgroep).
  • Korting: alleen met studentenpas of U-pas en op vertoon van kaart en bij inschrijving voor 2 of meer cursussen.
  • Open les: dit is mogelijk bij aanvang van de cursus, tijdens de 1e week. Een proefles kost 15 euro en als je je daarna inschrijft, wordt dit bedrag afgetrokken van het cursusgeld.
  • Er is geen restitutie mogelijk. Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald. Mocht je vinden dat er wegens bijzondere omstandigheden een uitzondering gemaakt moet worden, dan kun je dit schriftelijk aanvragen. Een voorbeeld is als je voorafgaand aan de cursus weet dat je minimaal 3 aaneengesloten lessen mist wegens stage, vakantie of iets dergelijks.
  • Indien er door ziekte of verhindering van de docent 2 lessen of meer zijn vervallen, dan kun je hiervoor aan het eind van de cursus schriftelijk restitutie aanvragen. In geval van verhindering zal Studio LionPaw allereerst trachten om voor een vervangende docent of een vervangende les te zorgen.
  • Het cursusgeld dient betaald te worden voorafgaand aan de eerste les. Bij cursusgeld boven de 180 euro kun je het bedrag in 2 termijnen betalen, geef dit dan wel aan bij je inschrijving.
  • Indien je niet of niet op tijd betaalt, kan toegang tot de les geweigerd worden.
  • Studio LionPaw aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor kosten die cursisten maken door letsel, ongeval, diefstal of vernieling. Uitzondering vormen de gevallen waarin een wettelijke aansprakelijkheid van Studio LionPaw wordt vastgesteld.
  • Door betaling van het cursusgeld verklaar je akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.