Algemene Voorwaarden Studio LionPaw

 

Aanvullende voorwaarden i.v.m. COVID-19 

Per 25 februari 2022 is Nederland weer open. Er zijn nog maar enkele coronamaatregelen en de overheid heeft nog wel enkele adviezen om verspreiding van het virus te voorkomen.  

 • De adviezen van de rijksoverheid voor onze sector vind je hier
 • Bij klachten die zouden kunnen wijzen op COVID-19 (zoals neusverkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, koorts, benauwdheid etc.) vragen we je thuis te blijven.
 • Lessen missen door thuisblijven in verband met bovenstaande klachten is je eigen risico en valt daarmee buiten het recht op restitutie van gemiste lessen.
 • Bij aangescherpte coronamaatregelen door de overheid wordt je cursus online vervolgd en weer voortgezet op locatie als de maatregelen worden versoepeld. Er vindt geen restitutie plaats van het cursusgeld. Hiermee ga je akkoord bij inschrijving voor de betreffende cursus. 

 

 

Bij deelname aan een cursus of evenement van Studio LionPaw ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden:

 

1. Algemeen

 • Cursisten dienen algemene normen en waarden in acht te nemen. Studio LionPaw behoudt zich het recht voor cursisten die zich hier naar onze mening niet naar gedragen de toegang tot de cursus te ontzeggen.
 • Neem kostbare voorwerpen mee de lesruimte in.
 • Aan eventuele (zet)fouten in de aangekondigde activiteiten en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Het is in verband met het vroegtijdig samenstellen van het programma mogelijk dat gegevens met betrekking tot lesdag, lestijd en docent afwijken van hetgeen is gepubliceerd.

2. Aanmelden

 • Aanmelden kan via het inschrijfformulier dat op de website staat. 
 •  Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ingeschreven tot het maximaal aantal deelnemers per cursus.
 • Tussentijds inschrijven is niet mogelijk (alleen in overleg bij de Beginnersgroep).
 • Open les: in de open lesweek kost een open les 10 euro, twee open lessen kosten 15 euro. Dit is alleen mogelijk bij aanvang van de cursus, tijdens de eerste week. Bij inschrijving wordt dit bedrag in mindering gebracht op het cursusgeld.
 • Proefles: een proefles kost 14,50 euro en als je je daarna inschrijft, wordt dit bedrag in mindering gebracht op het cursusgeld.
 • Als je je last-minute aanmeldt is je plek pas definitief na ontvangst van betaling.
  Zolang er geen betaling ontvangen is, kan de plek aan een ander worden gegeven.

 3. Annuleren

 • Studio LionPaw behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren dan wel uit te stellen indien er onvoldoende inschrijvingen zijn.
 • Er is geen restitutie mogelijk. Mocht je vinden dat er wegens bijzondere omstandigheden een uitzondering gemaakt moet worden, dan kun je dit schriftelijk aanvragen. 
 • Indien er door ziekte of verhindering van de docent 2 lessen of meer zijn vervallen, dan kun je hiervoor aan het eind van de cursus schriftelijk restitutie aanvragen. In geval van verhindering zal Studio LionPaw allereerst trachten om voor een vervangende docent of een vervangende les te zorgen.
 • Een gemiste les kan niet worden ingehaald.
 • In het geval de docent afwezig is en door omstandigheden geen les kan geven op een geplande lesdag, wordt de les verschoven naar een ander moment of wordt er een alternatief geboden.
 • Als een cursus of evenement vanuit Studio LionPaw wordt geannuleerd ontvangen alle deelnemers hun betaling binnen 4 weken na annulering retour.

 

4. Betaling

 • Het cursusgeld dient voorafgaand aan de eerste les te worden betaald. Bij cursusgeld boven de 180 euro kun je in overleg het bedrag in 2 termijnen betalen, geef dit dan wel aan bij je inschrijving.
 • Betalingen kunnen via het bankrekeningnummer: NL21INGB0005076719 t.n.v. Studio LionPaw o.v.v. je voor- en achternaam en groep.
 • Indien je niet of niet op tijd betaalt, kan toegang tot de les geweigerd worden.
 • Korting is alleen mogelijk met studentenpas of U-pas. Voorafgaand aan de eerste les vindt een pascontrole plaats.
 • Bij betaling met U-pastegoed wordt de pas gescand bij de eerste les. Het gewenste bedrag wordt dan van de pas gehaald. Het eventuele restant dient voorafgaand aan de tweede les te worden betaald.
 • Als je je last-minute aanmeldt is je plek pas definitief na ontvangst van betaling. Zolang er geen betaling binnen is, kan de plek aan een ander worden gegeven.
 • Op aanvraag is het mogelijk om een factuur te ontvangen (€2,50 administratiekosten).

 5. Eigen risico en aansprakelijkheid

 • Studio LionPaw is tijdens alle lessen en evenementen niet verantwoordelijk voor de persoonlijke eigendommen en de gezondheid van deelnemers. Deelnemers dragen zelf deze verantwoordelijkheid.

 6. Privacy

 • Voor onze administratie vragen wij om een aantal persoonsgegevens. Deze zijn uitsluitend voor Studio LionPaw en wij delen deze niet met derden. Met akkoord op deze Algemene Voorwaarden geeft de deelnemer toestemming voor het gebruik van zijn of haar emailadres voor het toesturen van informatie over de danslessen, workshops en andere activiteiten van Studio LionPaw. Heb je vragen, neem dan contact met ons op. 
 • Het is mogelijk dat tijdens de cursussen of activiteiten foto’s of video’s gemaakt worden. Wanneer een deelnemer niet op de foto wil kan hij/zij dat uiteraard ter plekke duidelijk aangeven. Wij streven ernaar hier secuur mee om te gaan.
 • Lees hier onze complete privacyverklaring.