Algemene Voorwaarden Studio LionPaw

(versie augustus 2022)

1. Algemeen

 • Door inschrijving verklaar je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en ga je de verplichting aan tot betaling van het volledige bedrag voor de cursus of het evenement.
 • Cursisten dienen algemene normen en waarden in acht te nemen. Studio LionPaw behoudt zich het recht voor cursisten die zich hier naar onze mening niet naar gedragen de toegang tot de cursus te ontzeggen.
 • Cursussen zijn toegankelijk voor personen vanaf 18 jaar.
 • Aan eventuele (zet)fouten in de aangekondigde activiteiten en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Het is in verband met het vroegtijdig samenstellen van het programma mogelijk dat gegevens met betrekking tot lesdag, lestijd en docent afwijken van hetgeen is gepubliceerd.
 • Opmerkingen, vragen, klachten en complimenten over cursussen kun je mailen naar info@studiolionpaw.nl.

 

2.  Aanmelding

 • Aanmelden kan via het inschrijfformulier dat op de website staat.
 • Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ingeschreven tot het maximaal aantal deelnemers per cursus.
 • Tussentijds inschrijven is niet mogelijk (alleen in overleg bij de Beginnersgroep).
 • Open les: een open les kost 10 euro, twee open lessen in dezelfde week kosten 15 euro. Dit is alleen mogelijk bij aanvang van de cursus, tijdens de eerste lesweek. Bij inschrijving wordt dit bedrag in mindering gebracht op het cursusgeld.
 • Proefles: een proefles kost 14,50 euro en als je je daarna inschrijft, wordt dit bedrag in mindering gebracht op het cursusgeld.
 • Als je je last-minute aanmeldt is je plek pas definitief na ontvangst van betaling.
  Zolang er geen betaling binnen is, kan de plek aan een ander worden gegeven.

 

 3. Annulering

 • Als een cursus vanwege overmacht niet meer plaats kan vinden, kan deze worden geannuleerd, online of in aangepaste vorm worden voortgezet. In een dergelijke situatie worden de cursisten daar zo spoedig mogelijk over geïnformeerd.
 • Studio LionPaw behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren dan wel uit te stellen als er onvoldoende inschrijvingen zijn.
 • De cursist kan een cursusinschrijving tot uiterlijk twee weken vóór de start van de cursus annuleren, waarna het cursusgeld wordt teruggestort. Na deze periode is terugbetaling alleen mogelijk als iemand van de wachtlijst de plek inneemt of de annulerende cursist zelf voor vervanging zorgt.
 • Als een cursus om organisatorische redenen niet door kan gaan, worden cursusgelden terugbetaald. Ook in geval van langdurige blessure of ziekte kunnen de kosten van gemiste lessen worden terugbetaald.
 • Als door ziekte of verhindering van de docent 2 lessen of meer zijn vervallen, dan kun je hiervoor aan het eind van de cursus schriftelijk restitutie aanvragen. In geval van verhindering zal Studio LionPaw allereerst trachten om voor een vervangende docent of een vervangende les te zorgen. Die kan eventueel op een andere dag en tijdstip plaatsvinden.
 • In het geval de docent afwezig is en door omstandigheden geen les kan geven op een geplande lesdag, wordt de les verschoven naar een ander moment of wordt een alternatief geboden.
 • Een gemiste les kan niet worden ingehaald in een andere groep.

 

 4. Betaling

 • Het cursusgeld dient voorafgaand aan de eerste les te worden betaald. Bij cursusgeld boven de 180 euro is er de mogelijkheid om in 2 termijnen te betalen.
 • Als je niet of niet op tijd betaalt, kan toegang tot de les geweigerd worden. Je plek kan aan een ander worden weggegeven.
 • Als je je voor een cursus inschrijft met korting, moet je een geldige studentenpas of U-pas kunnen laten zien. Tijdens de eerste les vindt een pascontrole plaats.
 • Bij betaling met U-pastegoed wordt de pas gescand bij de eerste les. Het gewenste bedrag wordt dan van de pas gehaald. Het eventuele restant dient voorafgaand aan de tweede les te worden betaald.
 • Op aanvraag voorafgaand aan de betaling is het mogelijk om een digitale factuur te ontvangen (a €2,50 administratiekosten).

 

5.  Eigen risico en aansprakelijkheid

 • Studio LionPaw is tijdens alle lessen en evenementen niet verantwoordelijk voor de persoonlijke eigendommen en de gezondheid van deelnemers. Deelnemers dragen zelf deze verantwoordelijkheid.

 

 6. Privacy

 • Voor onze administratie vragen wij om een aantal persoonsgegevens. Deze zijn uitsluitend voor Studio LionPaw en wij delen deze niet met derden. Met akkoord op deze algemene voorwaarden geeft de deelnemer toestemming voor het gebruik van zijn of haar e-mailadres voor het toesturen van informatie over de danslessen, workshops en andere activiteiten van Studio LionPaw. Heb je vragen, neem dan contact met ons op via info@studiolionpaw.nl.
 • Het is mogelijk dat tijdens de cursussen of activiteiten foto’s of video’s gemaakt worden. Deze worden gebruikt voor publicitaire doeleinden zoals een flyer, poster, website en dergelijke. Als je voorafgaand aan de cursus of het evenement geen schriftelijk bezwaar aantekent via info@studiolionpaw.nl (onder vermelding van je cursus of evenement) gaat Studio LionPaw ervan uit dat je hiermee akkoord gaat. Uiteraard kun je ter plekke kenbaar maken of je niet gefotografeerd wilt worden. Wij streven ernaar hier secuur mee om te gaan.
 • Lees hier onze complete privacyverklaring.