Privacyverklaring Studio LionPaw

 

Studio LionPaw kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Studio LionPaw, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Studio LionPaw verstrekt. Studio LionPaw kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom Studio LionPaw gegevens nodig heeft

Studio LionPaw verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Studio LionPaw uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

 

Hoe lang Studio LionPaw gegevens bewaart

Studio LionPaw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Delen met anderen

Studio LionPaw verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verhuizen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@studiolionpaw.nl. Studio LionPaw zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen

Studio LionPaw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Studio LionPaw maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Studio LionPaw verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact via info@studiolionpaw.nl.

 

www.studiolionpaw.nl is een website van Studio LionPaw. Studio LionPaw is als volgt te bereiken: 

Postadres:
Laurens Reaalstraat 8
3531 GN Utrecht

Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 53054881
Telefoon: 06-24142446
E-mailadres: info@studiolionpaw.nl